حجت الاسلام سید عبدالله دانشی مشاور نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی از حضور قطعی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حجت الاسلام سید عبدالله دانشی مشاور نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی از حضور قطعی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش سایت خبری ددنا،حجت الاسلام سید عبدالله دانشی مشاور نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو باسایت خبری ددنا،با تایید این خبرگفت:برنامه ها و راهکارهای خود را در اولین فرصت اعلام می نمایم. وی افزود:نگاه ما برای توسعه کهگیلویه بزرگ فارغ از مسائل قومی، قبیله ای و جناحی است. حجت الاسلام